Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nörolojik Bilimler Arş. ve Uyg. Merkezi

Morfoloji Binası, Doğu Kampüsü

32260 Çünür / Isparta

Tel: +90 246 211 36 41

Fax: +90 246 237 11 65

norobam@sdu.edu.tr